SolarDay Космическият климат в момента

Информация за данните

Какво означава всичко това?

Слънчева радиация

Solar flux (анг.): Измерване на слънчевата радио активност с дължина на вълната 10.7 cm (честота около 2800 MHz). 1 единица (sfu) = 1 x 10-22 W/(m2 * Hz) = 10,000 Jansky.

Планетарен индекс

Планетарните индекси биват два - Ap и Kp. Според тяхната стойност може да разберете дали и колко силна слънчева буря има в момента.

 Категоризация    Ap индекс  Отговарящи Kp индекси

 Тихо         0-7     Обикновено Kp < 2
 Неспокойно      8-15    Обикновено Kp < 3
 Активно       16-29    Моментно Kp е от 4 до 5
 Слаба буря     30-49    Kp се задържа между 4 и 5
 Значителна буря   50-99    Kp е 6 или повече
 Силна буря     100-400    Kp е 7 или повече

Ap индекс: Ежедневен индекс на геомагнитната активност, получен като средна стойност от осем 3 часови a- индекса.

Геомагнитна буря: Глобално смущение в земното магнитно поле. Счита се, че е налична буря, когато планетарният индекс Kp е над 4.

Kp index: 3 часов индекс на геомагнитната активност, чиито стойности са калкулирани на база данни от 13 геомагнитни обсерватории в цял свят. Този индекс е създаден с цел да измерва потока на слънчеви частици спрямо техния геомагнитен ефект. Kp индексът приема стойности от 0 до 9.

X-ray: Електромагнитна радиация с дължина на вълната 0.1-10 nm (нанометра).

X-ray клас: Класификация на изригванията според техния пиков интензитет (I) измерен на Земята във ватове на квадратен метър с дължина на вълната 0.1-0.8 nm.

 Клас   Пик, 0.1-0.8 nm (W/m2)

  B    I < 10-6
  C    10-6 ≤ I < 10-5
  M    10-5 ≤ I < 10-4
  X    I ≥ 10-4

Цифрата след съответния клас указва множителя.
Например: Радиация Клас M6 отговаря на стойност I = 6x10-5 W/m2.

Обобщени данни

14 Jun 2024 1636 GMT
Sun spots: 117
Kp: 1
Ap: 4
X-ray: C1.6
Solar Flux: 170 sfu
Wind: 359.1 km/sec   
Bz: -1.6 nT

Графиките се обновяват автоматично.
Данните се обновяват при презареждане на страницата.

Планетарен K-индекс

Планетарен K-индекс

Слънцето в момента

Слънцето в момента