SolarDay Космическият климат в момента

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Какво трябва да гледам?

Най-важното, което има отношение към моментното ви здраве е слънчевият вятър. Високите стойности означават висок поток на протони към Земята, което може да ви повлияе, най-често с главоболи или световъртеж.

Ще пострада ли техниката ми?

Възможно е, наблюдавали сме такъв ефект, породен от слънчевите изригвания. В случая е важно да следите индекс Kp. Колкото по-висок е той, толкова по-опасно е за вашата техника.

Кога да се крия от слънцето?

Слънцето е най-опасно при високи нива на ренгеновото лъчение, обозначено за кратко като X-ray. Погълнатото лъчение води до физични промени в клетките като разрушаване на молекулите, спиране действието на ензимите, разкъсване на хромозомите и други увреждания. Ако нивата му са високи, стойте на закрито или на сянка, за да не се увреди кожата ви.

Обобщени данни

04 Dec 2023 2042 GMT
Sun spots: 106
Kp: 2
Ap: 11
X-ray: B7.8
Solar Flux: 139 sfu
Wind: 566.4 km/sec   
Bz: 4.4 nT

Графиките се обновяват автоматично.
Данните се обновяват при презареждане на страницата.

Планетарен K-индекс

Планетарен K-индекс

Слънцето в момента

Слънцето в момента