Solar News
22 Oct 2021 1823 GMT
Sun spots: 11
Kp: 2
Ap: 7
X-ray: B1.3
solarflux: 82 sfu
Wind: 454.1 km/sec
Bz: 3.5 nT

Графиките се обновяват автоматично.
Данните се обновяват при презареждане на страницата.

Слънцето в момента:
Слънцето в момента

Слънцето в момента