Solar News
27 Sep 2021 1510 GMT
Sun spots: 67
Kp: 1
Ap: 3
X-ray: A9.8
solarflux: 87 sfu
Wind: 367.9 km/sec
Bz: -0.3 nT

Графиките се обновяват автоматично.
Данните се обновяват при презареждане на страницата.

Слънцето в момента:
Слънцето в момента

Слънцето в момента